Sogneeftermiddage

Første tirsdag i måneden inviteres der til Sogneeftermiddag kl. 14.00 - 16.00
eller Sogneaften kl. 19.00-21.00.

Programmet spænder vidt, og kan bestå både af taler og underholdning.
Undervejs er der kaffe til 20 kr. og der er altid fællessang på programmet.

Sogneeftermiddagene er fælles for Hørby og Skæve Sogne og foregår i Hørby Sognehus (Hjørringvej 105).

PROGRAMMET for foråret 2024
Tirsdag den 6. februar kl. 14.00
Finn Jacobsen fra Sæby vil vise naturbilleder fra Østvendsyssel som ledsagelse til Vivaldis "De fire årstider". Derudover fortæller han om pensionistlivet efter tiden som forstander på Hørby Efterskole.

Tirsdag den 5. marts kl. 14.00
Sognepræst Mette Volsgaard og Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard vil fortælle om påskens historie ved hjælp af påskedugen.

Tirsdag den 2. april kl. 14.00
Tidligere Sognepræst Ole Skov Thomsen kommer og viser sine malerier og fortæller om alder og værdighed.

For mere info
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk