Sogneeftermiddage

Første tirsdag i måneden inviteres der til Sogneeftermiddag kl. 14.00 - 16.00
eller Sogneaften kl. 19.00-21.00.

Programmet spænder vidt, og kan bestå både af taler og underholdning.
Undervejs er der kaffe til 20 kr. og der er altid fællessang på programmet.

Sogneeftermiddagene er fælles for Hørby og Skæve Sogne og foregår i Hørby Sognehus (Hjørringvej 105).

PROGRAMMET for foåret 2023
Tirsdag den 3. januar kl. 14.00
Helligtrekongersfest med sang, fortælling, quiz og musik.

Tirsdag den 7. februar kl. 14.00
Sogneeftermiddag

Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
Sogneaften

Tirsdag den 2. maj kl. 14.00
Sogneeftermiddag

For mere info
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk