Sogneeftermiddage

Første tirsdag i måneden inviteres der til Sogneeftermiddag kl. 14.00 - 16.00
eller Sogneaften kl. 19.00-21.00.

Programmet spænder vidt, og kan bestå både af taler og underholdning.
Undervejs er der kaffe til 20 kr. og der er altid fællessang på programmet.

Sogneeftermiddagene er fælles for Hørby og Skæve Sogne og foregår i Hørby Sognehus (Hjørringvej 105).

Programmet for de kommende Sogneeftermiddage og -aftener kan også ses under Kalender

Covid19
Sogneeftermiddag tilrettelægges, så det er trygt for alle at deltage og ifølge Corona/Covid19 retningslinier.

For mere info
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller mobil: 2097 4763