Sogneeftermiddage

Første tirsdag i måneden inviteres der til Sogneeftermiddag kl. 14.00 - 16.00
eller Sogneaften kl. 19.00-21.00.

Programmet spænder vidt, og kan bestå både af taler og underholdning.
Undervejs er der kaffe til 20 kr. og der er altid fællessang på programmet.

Sogneeftermiddagene er fælles for Hørby og Skæve Sogne og foregår i Hørby Sognehus (Hjørringvej 105).

PROGRAMMET for efteråret 2022
Torsdag den 25. august kl. 19.00 i Badskær Kirke
Foredrag om tilblivelsen af Badskær Kirke som event Kirke og om ombygningen. Vi starter med kirkegårdsvandring og slutter af med aftenskaffe.
Sogneaftenen er en del af Badskær festuge. Se hele ugens program her

Tirsdag den 6. september kl. 19.00

Peter Ulvsgaard, sognepræst i Spentrup, Gassum og Asferg komer og fortæller om “Øjeblikke – om at se mere” gennem billeder, oplevelser og ord fra litteraturen.

Tirsdag den 4. oktober kl. 14.00?
Raymond Jensen, teolog med foredraget “Året rundt med Benny Andersen”. Vi skal høre om Benny Andersens poesi og prosa gennem oplæsning og fællessang.?

Tirsdag den 1. november kl. 14.00
Lars Birk Mogensen kommer og fortæller om “Min tros historie”.

Tirsdag den 6. december kl. 14.00
Adventesfest med sang, musik, julehistorie og pakkespil.
Husk en gave til 20 kr.

For mere info
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard 
Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk

Covid19
Sogneeftermiddag tilrettelægges, så det er trygt for alle at deltage og ifølge Corona/Covid19 retningslinier.