Skoleprojektet i Indien

Sådan støtter du skoleprojektet i Indien
MobilePay: 45944 - Skriv "Indien" i kommentarfeltet

Kontonummer: 7423 1023982
- tusind tak for støtten.

Historien bag

I 2007 modtog Skæve Sogn en stor arv efter gårdejer Ejner Skovsgaard. Menighedsrådet ønskede at anvende en del af pengene til et mellemkirkeligt samarbejde og valget faldt på Tamil Nadu i det sydlige Indien. Forud for valget havde man besøg af Frede Krøygaard fra Nørre Nissum Gymnasium og HF, der arbejder med opbygning af netværk af fremtidige skolepartnerskaber i Danmark og Indien. Desuden holdt man møder med Sundar Gandhi, der var ansat i ALC’s arbejde. Og i 2011 var man klar på at gå igang med det første projekt.

 

Tamil Nadu

I det sydlige Indien ligger delstaten Tamil Nadu med hovedstaden Chennai (tidligere Madras).

Arealet af delstaten er tre gange større end Danmark (130.058 km²) og med et indbyggertal på 67,86 millioner (2012).

De fleste indere i Tamil Nadu er hinduer (ca. 88 %). Kristne udgør ca. 6 % og langt de fleste med dalit (kasteløse) baggrund. Man mener at antallet af kristne er større, men da man mister sine dalit-privilegier fra staten ved at blive kristne forbliver mange hinduer. Staten tilbyder dalitterne forskellige privilegier såsom stillinger i det offentlige, uddannelsespladser og pladser i byrådet for at komme kastesystemet til livs (afskaffet i 1950).

 

ALC og Danmission

Arcot Lutheran Church blev grundlagt af Danmission i 1863 i Arcot, i delstaten Tamil Nadu.

I Arcot området er der mange dalittere (kasteløse) og dermed samfundets fattigeste og mindst priviligerede mennesker. 

 

I 1960 blev ALC en selvstyrende kirke med eget kirkeråd og biskop og omkring år 2000 blev ALC selvstyrende og økonomisk selvbærende. ALC har i dag ca. 40.000 medlemmer, fordelt på ca. 50 menigheder med et tilsvarende antal præster i Tamil Nadu.

ALC’s arbejde breder sig udfra fra byerne Tirukoilur og Tiruvannamalai i nord til Chennai (hovedstaden) ved kysten i øst og til Kalrayan bjergene mod vest.

 

ALC’s arbejde består bl.a. af at drive de mange skoler fra underskole til gymnasium. Produktionsskole og selvhjælpsgrupper for kvinder, hostels, kostskoler, sundhedsundervisning i skolen, et børneparlament og bekæmpelse af ordblindhed for voksne. Tidligere har man også bestyret flere hospitaler.

 

I en lang årække blev ALC´s skoleprojekt støttet af Danida, som en del af Danmarks udviklingsbistand. Derfor kan man på mange af ALC’s skolebygninger læse, at skolen er doneret af “the danish people”. Den støtte var dog ophørt, da vi kom ind i projektet.

 

Første projekt

Vores første projekt i Indien var at hjælpe en skole i Somasipadi, nær storbyen Tiruvannamalai.

I 1915 indledte ALC sit arbejde i Somasipadi med fokus på skolegang, bekæmpelse af sygdomme og udbredelse af kristendommen.

 

ALC etablerede sig med en lille landsby-menighed i et “kirkerum” i et skur - senere blev gudstjenesterne flyttet til den lokale skole, og nu er der opført en selvstændig kirkebygning.

Du kan se billeder her fra en gudstjeneste i 2012, hvor en gruppe fra Skæve og Hørby var på besøg: indien.volsgaard.dk

 

Fra starten havde undervisningen af skolebørn i menigheden trange kår, men i 1950’erne blev der etableret en formel indskoling, senere kom mellemgruppen med, og i 1986 fik skolen status af “highschool” med overbygning, i alt svarende til 1.-10. klasse.

Der er ca. 198 elever i grundskolen og 115 i overbygningen. Udvikling i elevtallet krævede en udbygning af de fysiske faciliteter, men også vand- og toiletfaciliteter.

 

Projektet tog 4 år og vi hjalp til med at få bygget fire store og efter indiske forhold moderne klasselokaler og det betyder, at den lille skoles undervisningsforhold for indskolingen er blevet væsentligt forbedret – samtidig med, at de ældre elever kan tilbydes bedre forhold i skolens eksisterende nyrenoverede lokaler.

Derudover blev der opført toiletbygninger og lagt rindende vand på skolen.

Midlerne til selve skolebygningen er doneret af Ejnar Skovsgaard Fonden, mens de øvrige tiltag

blev finansieret af bl.a. Dybvad Skoles skolefest i 2013, sognenes store indiske marked i efteråret samt forskellige indsamlinger i kirkerne.

 

Du kan se billeder og høre om oplevelsen fra indvielsen af lokalerne her:

http://www.skaeve-hoerbysogn.dk/aktiviteter/indiensprojektet/single-indien/

 

Flere projekter

Næste projekt var igen et 4-årigt projekt med opførsel af nye klasselokaler. Denne gang var det på en High School i Sandapettai i Thirukoilur.

Skolen er en gammel bungalow, tilhørende det lokale dansk-støttede hospital og har mere end 500 elever fra 6. til og med 10. klasse. De havde store pladsproblemer f.eks. undervises 9. årgang med 128 elever på gangen/terrassen udendørs på 1. sal. På andre årgange må mellem 40 og 90 elever undervises i klasselokaler på ca. 25 m2!

Klasselokalerne blev indviet i 2018 hvor en gruppe fra Skæve og Hørby Sogne var nede og indvie lokalerne. Du kan se og læse mere her om indvielsen:

http://indien.volsgaard.dk/?p=368

 

Vi har støttet Sundar Gandhi som flere gange har været i Danmark på besøg. Han har bl.a. lavet lektiecaféer for børn efter skole, sykurser for kvinder ,IT-kurser og fjernundervisning i bl.a. engelsk. 

 

I 2020 har vi sendt penge til ALC, som hjælper med at lave nødhjælpspakker med basisvarer til de mange trængte familier der er blevet ramt af Corona i form af arbejdsløshed osv.

 

Nye projekter

I 2020 starter vi på et nyt projekt, hvor skolen i Suviseshapuram trænger til et nyt tag. Hvis ikke skolen får et nyt tag, kan det risikeres at skolen lukker. Man fjerner bevillinger og driftstilladelse, såfremt tagkonstruktionerne ikke er af nyere dato.

 

 

Se billeder og læs rejsebeskrivelsen fra de forskellige ture til Indien her:

Turen går til Indien 2020

http://indien.volsgaard.dk/

 

Turen går til Indien 2018

http://indien.volsgaard.dk/?m=201802

 

Turen går til Indien 2014

 

 

Turen går til Indien 2012

http://indien.volsgaard.dk/?m=201202