Filmklubben

Den 2. torsdag i måneden kl. 19.00 indbydes der til Filmklub i Badskær Kirke

Badskær Kirke har fået et stort lærred og godt lydanlæg, som er rigtig fint at vise film på.

Hver gang ser og derefter diskuterer vi udvalgte kulturfilm.
Alle kan være med.

Program:
Den 11. januar
Den 8. februar
Den 14. marts
Den 11. april
Den 9. maj
Den 12. september
Den 10. oktober
Den 14. november

For mere info kontakt Terkel Andersen:
terkeluandersen@gmail.com