Filmklubben

Den 2. torsdag i måneden kl. 19.00 indbydes der til Filmklub i Badskær Kirke

Badskær Kirke har fået et stort lærred og godt lydanlæg, som er rigtig fint at vise film på.

Hver gang ser og derefter diskuterer vi udvalgte kulturfilm.
Alle kan være med.

Program:
Den 11. januar
Den 8. februar
Den 14. marts
Den 9. april
Den 14. maj
Den 11. juni

For mere info kontakt Terkel Andersen:
terkeluandersen@gmail.com