SalmeBongo

SalmeBongo

Sidste torsdag i måneden er der SalmeBongo i Sognehuset i Hørby kl. 16.30-17.15.

Det er for alle børn i alderen 1-5 år sammen med mor, far eller bedsteforældre.

 

SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang.

Vi skal synge salmer med hele kroppen, spille på rytme-instrumenter og blæse sæbebobler.

Vi skal høre en lille historie fra bibelen og danse og lege.

 

Datoer for efteråret 2019:

29. august

26. september 

31. oktober

28. november

 

Tilmelding og mere info 

hos Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard. 

Mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller mobil: 20974763

 

SalmeBongo er gratis.