< Sogneeftermiddag

14.05.2024 10:30 Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter


Vi begynder med kaffe kl. 10.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.