Hvad gør man...

Fødsel, Dåb/navngivning, Bryllup, Begravelse/bisættelse, Samtale/sjælesorg, Hjemmebesøg/hjemmealtergang, Ind- og udmeldelse af Folkekirken

 

Fødsel

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen - afleveres omsorgs- og ansvarserklæring underskrevet af begge forældre + 2 vidner til Sæby Kirkekontor, Strandgade 13, 9300 Sæby. Eller anmeldes via internettet på: www.personregistrering.dk

 

 

Dåb / navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning.

 

Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præsteboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget.

Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere.

Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder. Er barnet ikke fødselsregistreret i sognet, medbringes desuden barnets fødselsattest.

 

 

Navngivning anmeldes til Sæby Kirkekontor, Strandgade 13, 9300 Sæby. Her medbringes barnets fødselsattest samt forældrenes dåbs/navneattester og evt. vielsesattest

 

 

Bryllup

Man henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester medbringes. Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielse. 

Kort før vielsen mødes man med præsten (som regel i kirken), hvor man aftaler salmer, gennemgår vielsesritualet m.m. Til mødet medbringes den udstedte prøvelsesattest.

 

 

Begravelse/bisættelse

Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål.

 

 

Samtale/sjælesorg

Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

 

 

Hjemmebesøg/hjemmealtergang

Man kan til enhver tid få besøg af præsten. Grundene til et sådant besøg kan være mange, og den grund man har, er altid god nok. Ønsker man besøg, så kontakt præsten. 

Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang

 

 

Ind- og udmeldelse af folkekirken 

Man henvender sig til Sæby Kirkekontor, Strandgade 13, 9300 Sæby og/eller til Præsten