Gudstjenester

søndag den 1. oktober 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Familiehøst: Gospel for Børn

søndag den 8. oktober 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 10:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:

søndag den 15. oktober 2023 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 22. oktober 2023 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 29. oktober 2023 kl. 14:00

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
BUSK: Børn og unge medvirker

søndag den 5. november 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse: Navneoplæsning

søndag den 5. november 2023 kl. 19:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse: Navneoplæsning

søndag den 12. november 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

tirsdag den 14. november 2023 kl. 10:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:

søndag den 19. november 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 26. november 2023 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 3. december 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Familiegudstjeneste: Kirkekor

søndag den 10. december 2023 kl. 16:00

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Juleoptakt: Gospel for Børn

søndag den 17. december 2023 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Theis Aaen
Gudstjeneste:

søndag den 24. december 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Familiegudstjeneste: Krybbespil

søndag den 24. december 2023 kl. 14:00

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:

søndag den 24. december 2023 kl. 15:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:
 

Søndagens tekster

"Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød." Foto: Unsplash.

17. søndag efter trinitatis

01-10-2023

Tekstrække: Første række

Salmisten skriver: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen, den går som en brudgom ud af sit kammer, den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød.

* Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«