Gudstjenester

søndag den 4. juni 2023 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 11. juni 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 18. juni 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Kristian Brogaard
Højmesse:

søndag den 25. juni 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 2. juli 2023 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 9. juli 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 16. juli 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 23. juli 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 6. august 2023 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 13. august 2023 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 20. august 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 27. august 2023 kl. 10:30

Præstegårdshaven ved Mette Volsgaard
Friluftsgudstjeneste: Brass Ensemble Sæby

søndag den 3. september 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 10. september 2023 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 17. september 2023 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Høstgudstjeneste: Kirkekor

søndag den 24. september 2023 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 1. oktober 2023 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Familiehøst: Gospel fro Børn
 

Søndagens tekster

Jesus og Nikodemus. Ukendt kunstner. Tryk fra 1904. Kilde: Wikimedia Commons.

Trinitatis søndag

04-06-2023

Tekstrække: Første række

Denne hellige lektie skrives i Fjerde Mosebog: Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses: »Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde.« Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os!« Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.« Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

* Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For »hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?« Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?” Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.« Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?” Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.«