Gudstjenester

søndag den 14. april 2024 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 21. april 2024 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

lørdag den 27. april 2024 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Konfirmation:

søndag den 28. april 2024 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Konfirmation:

søndag den 5. maj 2024 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

torsdag den 9. maj 2024 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Kristian Brogaard
Gudstjeneste:

søndag den 12. maj 2024 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Kristian Borgaard
Gudstjeneste:

tirsdag den 14. maj 2024 kl. 10:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:

søndag den 19. maj 2024 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

torsdag den 23. maj 2024 kl. 17:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Kirkens Fortælletime:

søndag den 26. maj 2024 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 2. juni 2024 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:

søndag den 9. juni 2024 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Kristian Borgaard
Gudstjeneste:

tirsdag den 11. juni 2024 kl. 10:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
Gudstjeneste:

søndag den 16. juni 2024 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Højmesse:
 

Søndagens tekster

Den gode hyrde. Glasmosaik fra Johannes Døberen Anglikanske Kirke i Ashfield. Kilde: Wikimedia Commons.

2. søndag efter påske

14-04-2024

Tekstrække: Anden række

Salmisten skriver: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

 * Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Peter sagde: »Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.« Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.  For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.

Eller

Epistlen skrives i brevet til hebræerne: Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.«