Menighedsrådsvalg 2024

Til efteråret er der igen valg til menighedsrådet og flere af de nuværende menighedsrådsmedlemmer i vores sogne modtager ikke genvalg, så der er brug for dig.

Hvad er Menighedsrådets opgave i Skæve-Hørby Sogne?
Menighedsrådet i Skæve-Hørby sogne er et værdifuldt fællesskab, med visionen om at drive kirke for mange generationer af mennesker i vores lokalsamfund.

Menighedsrådet er glade for at have en flok rigtig dygtige ansatte i kirken og på kirkegården og som er glade for at være ansat i Skæve-Hørby sogne. Det er menighedsrådet der er ansvarlig for, at medarbejderne har det godt i deres arbejdsliv, med de bedst mulige arbejdsbetingelser indenfor den økonomiske ramme, kirken får stillet til rådighed.

Indenfor den økonomiske ramme er menighedsrådet også ansvarlig for at vores 3 kirker, 3 graverboliger, præstebolig, forpagterbolig og sognehuset bliver vedligeholdt og drevet på den mest grønne måde.

I kirkeregi er menighedsrådet med til at skaber aktiviteter for alle generationer i lokalsamfundet. Gode, sjove og alsidige aktiviteter kræver samarbejde. Vi er meget heldige i Skæve-Hørby sogne, at have en dygtig og meget samarbejdsvillig præst, som er med på nye tiltag og selv er god til at komme med nye idéer, som det er menighedsrådets opgave at støtte op om.

For at blive klædt på til opgaverne, er der mange muligheder for støtte og vejledning med kurser i både kommunikation, ledelse, økonomi, samarbejde og it.

Lyder det som noget du kunne være interesseret i?
Du kan læse mere om hvad et menighedsråd er og deres arbejdsopgaver i folderen her
Eller du kan kontakte Tove Hosbond på tovehosbond@gmail.com eller på tlf.: 5156 5196

.......................................................................................................................................................................

VIGTIGE DATOER:
Orienteringsmøde
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 i Badskær Kirke
Vi starter aftenen med Højskolesang og aftenskaffe. Herefter holder vi orienteringsmøde (ca. kl. 20.00).
Menighedsrådet vil her fortælle mere om kirkelivet og sognearbejdet og der vil tillige blive orienteret om valg til menig-
hedsrådet, der foregår senere på året.

Det er helt uforpligtende at deltage og alle er velkomne.

Valgforsamling
Tirsdag den 17. september kl. 19.00 i Badskær Kirke.
På valgforsamlingen stiller man dem op som gerne vil være med i menighedsrådet og det nye menighedsråd vælges.