Menighedsrådsmøder

Skæve-Hørby Pastorat har fælles Menighedsråd med ialt 8 medlemmer - 4 repræsentener fra hvert af sognene. Desuden sidder Sognepræsten i rådet, og med til møderne er også Regnskabsføreren, samt en repræsentat for de ansatte.

Der er 10 menighedsrådsmøder i løbet af året (i juli og december måned holdes der ferie).

Datoer for 2022
Tirsdag den 29. juni i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 9. august i konfirmandstuen i Skæve
Tirsdag den 20. september i Sognehuset i Hørby
Tirsdag den 25. oktober i konfirmandstuen i Skæve
Tirsdag den 22. november i Sognehuset i Hørby


Alle er velkomne til at møde op og overvære rådsmøderne, der afholdes kl. 19.00 - 21.00

Kontakt oplysninger på medlemmerne af Menighedsrådet kan findes her