< Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

13.03.2018 14:30 Gudstjeneste på Ældrecenteret i Dybvad


Ældre fra området er meget velkomne. Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.