< Sogneindsamling

10.03.2020 14:30 Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter


Ældre fra området er meget velkomne. Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang.