< Sogneeftermiddag "Vejen til flådechef"

08.10.2019 14:30 Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter


Ældre fra området er meget velkomne. Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang