< Fælles friluftsgudstjeneste

11.06.2019 14:30 Gudstjeneste på Dybvad Ældrecenter


Ældre fra området er meget velkomne. Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med altergang