< Nytårskoncert

02.03.2014 21:36 Fastelavn


Fastelavnssøndag var Skæve Kirke fyldt af udklædte børn og voksne. Dybvad Spejderne medbragte fane og et fælleskor bestående af børn fra Gospelkids og Spirekoret sang under ledelse af Anette Bilde.

Efter Gudstjenesten samledes alle til fastelavnsboller og tøndeslagning i
Spejderhuset på Skævevej og de ca. 100 børn og voksne fyldte godt op i
Spejderhusets overetage.