Kirkesangere

Skæve Kirke:

Verner Knudsen

Ærøgade 21

9740 Jerslev J

Tlf. 9883 2424

verner@knudsen.tdcadsl.dk

Hørby og Badskær Kirker:

Nikolaj Volsgaard

Skævevej 67

9352 Dybvad

nikolaj@volsgaard.dk