Kirkesangere

Skæve Kirke:

Rikke Flinck

rikkeflinck@gmail.com

Hørby og Badskær Kirker:

Nikolaj Volsgaard

Skævevej 67

9352 Dybvad

nikolaj@volsgaard.dk