Gudstjenester

søndag den 7. juni 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Trinitatis søndag, Trinitatis:

søndag den 14. juni 2020 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
1. s. e. trin., 1. søndag efter Trinitatis:

søndag den 21. juni 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. e. trin., 2. søndag efter Trinitatis:

søndag den 28. juni 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
3. s. e. trin., 3. søndag efter Trinitatis:

søndag den 5. juli 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
4. s. e. trin., 4. søndag efter Trinitatis:

søndag den 12. juli 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
5. s. e. trin., 5. søndag efter Trinitatis:

søndag den 19. juli 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
6. s. e. trin., 6. søndag efter Trinitatis:

søndag den 26. juli 2020 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
7. s. e. trin., 7. søndag efter Trinitatis:

søndag den 9. august 2020 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
9. s. e. trin., 9. søndag efter Trinitatis:

lørdag den 15. august 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
, Konfirmation:

søndag den 16. august 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
10. s. e. trin., 10. søndag efter Trinitatis:

søndag den 23. august 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
11. s. e. trin., 11. søndag efter Trinitatis:

søndag den 30. august 2020 kl. 19:00

Søparken ved Mette Volsgaard
12. s. e. trin., 12. søndag efter Trinitatis: Vandregudstjeneste

søndag den 6. september 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
13. s. e. trin., 13. søndag efter Trinitatis:

søndag den 13. september 2020 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Jens Chang Dammeyer
14. s. e. trin., 14. søndag efter Trinitatis:

søndag den 20. september 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
15. s. e. trin., 15. søndag efter Trinitatis: Høstgudstjeneste

søndag den 27. september 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
16. s. e. trin., 16. søndag efter Trinitatis: Høstgudstjeneste
 

Søndagens tekster

Trinitatis søndag

07-06-2020

Tekstrække: Anden række

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Hør mig, I fjerne øer, lyt, I folk langt borte: Herren har kaldet mig fra moders liv, fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd, i skyggen af sin hånd skjulte han mig; han gjorde mig til en spids pil, i sit kogger holdt han mig gemt. Han sagde til mig: Du er min tjener, Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde: Forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke. Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem; derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.

* Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«