Gudstjenester

søndag den 15. december 2019 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
3. s. i advent, Gudstjeneste:

torsdag den 19. december 2019 kl. 08:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
, Julegudstjeneste, Dybvad Skole:

torsdag den 19. december 2019 kl. 10:00

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
, Juleegudstjeneste, Hørby Skole:

torsdag den 19. december 2019 kl. 13:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Julegudstjeneste og sang, Dybvad Ældrecenter:

søndag den 22. december 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
4. s. i advent, Højmesse:

tirsdag den 24. december 2019 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Familiegudstjeneste med krybbespil:

tirsdag den 24. december 2019 kl. 14:00

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Højmesse:

tirsdag den 24. december 2019 kl. 15:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Højmesse:

onsdag den 25. december 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Juledag, Højmesse:

torsdag den 26. december 2019 kl. 10:00

ved Peter Falck Sørensen
Anden Juledag, Fælles i Volstrup:

søndag den 29. december 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
, Højmesse:

tirsdag den 31. december 2019 kl. 14:00

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
, Musikgudstjeneste: Bo Møller Band medvirker

søndag den 5. januar 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Helligtrekongers s., Højmesse:

søndag den 12. januar 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
1. s. e. h. 3 k., Højmesse:

søndag den 19. januar 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. e. h. 3 k., Højmesse:

søndag den 26. januar 2020 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Helge Morre Pedersen
3. s. e. h. 3 k., Gudstjeneste:

søndag den 9. februar 2020 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Helge Morre Pedersen
Septuagesima, Gudstjeneste:

søndag den 16. februar 2020 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Helge Morre Pedersen
Seksagesima, Gudstjeneste:

søndag den 23. februar 2020 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Helge Morre Pedersen
Fastelavn, Gudstjeneste:

søndag den 8. marts 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. i fasten, Højmesse: Kirkekoret medvirker

søndag den 15. marts 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
3. s. i fasten, Højmesse:

søndag den 22. marts 2020 kl. 09:00

Hørby Kirke ved NN
Midfaste, Gudstjeneste:

søndag den 5. april 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Palmesøndag, Familiegudstjeneste med påskespil: Minikonfirmander medvirker

fredag den 10. april 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Langfredag, Liturgisk gudstjeneste:

søndag den 12. april 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Påskedag, Højmesse:

mandag den 13. april 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Anden påskedag, Højmesse:

søndag den 26. april 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. e. påske, Højmesse:

søndag den 3. maj 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
3. s. e. påske, Højmesse:

fredag den 8. maj 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Bededag, Konfirmation:

lørdag den 9. maj 2020 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
, Konfirmation:

søndag den 10. maj 2020 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
4. s. e. påske, Højmesse:

tirsdag den 12. maj 2020 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:

søndag den 17. maj 2020 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
5. s. e. påske, Højmesse:
 

Søndagens tekster

3. søndag i advent

15-12-2019

Tekstrække: Anden række

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal; Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde: »Råb!« Og jeg svarede: »Hvad skal jeg råbe?« »Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs! Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.«

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.« Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.