Gudstjenester

torsdag den 13. december 2018 kl. 13:00

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
, Julegudstjeneste med børnehaverne:

søndag den 16. december 2018 kl. 09:00

Hørby Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
3. s. i advent, Gudstjeneste:

torsdag den 20. december 2018 kl. 13:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste og julesang på Ældrecenteret:

søndag den 23. december 2018 kl. 10:00

Understed Kirke ved Kate Hyldgaard
, Fælles gudstjeneste

mandag den 24. december 2018 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Julegudstjeneste: Krybbespil

mandag den 24. december 2018 kl. 14:00

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Gudstjeneste:

mandag den 24. december 2018 kl. 15:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Juleaften, Gudstjeneste:

tirsdag den 25. december 2018 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Juledag, Højmesse:

onsdag den 26. december 2018 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Anden Juledag, Højmesse:

søndag den 30. december 2018 kl. 10:00

Karup Kirke ved Kate Hyldgaard
, Fælles gudstjeneste

mandag den 31. december 2018 kl. 14:00

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
, Nytårsaften: Bo Møller Band medvirker

søndag den 6. januar 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Helligtrekongers s., Højmesse:

søndag den 13. januar 2019 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Helge Morre Petersen
1. s. e. h. 3 k., Gudstjeneste:

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
, Kirkens Fortælletime: Gospel for Børn medvirker

søndag den 20. januar 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. e. h. 3 k., Højmesse:

søndag den 27. januar 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
3. s. e. h. 3 k., Højmesse:

torsdag den 31. januar 2019 kl. 19:00

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
, Kyndelmisse: Kirkekoret medvirker

søndag den 3. februar 2019 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
4. s. e. h. 3 k., Højmesse:

søndag den 10. februar 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Sidste s. e. h. 3 k., Højmesse:

tirsdag den 12. februar 2019 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:

søndag den 17. februar 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Septuagesima, Højmesse:

søndag den 24. februar 2019 kl. 09:00

Badskær Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
Seksagesima, Gudstjeneste:

søndag den 3. marts 2019 kl. 14:00

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Fastelavn, Fastelavn: Gospel for Børn medvirker

søndag den 10. marts 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
1. s. i fasten, Højmesse: Kirkekoret medvirker

tirsdag den 12. marts 2019 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:

søndag den 17. marts 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. i fasten, Højmesse:

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 17:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
, Kirkens Fortælletime: Gospel for Børn medvirker

søndag den 24. marts 2019 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Helge Morre Petersen
3. s. i fasten, Gudstjeneste:

søndag den 31. marts 2019 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Midfaste, Højmesse:

søndag den 7. april 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Mariæ bebudelses dag, Højmesse:

tirsdag den 9. april 2019 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:

søndag den 14. april 2019 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Palmesøndag, Højmesse: Minikonfirmander opfører Påskespil

torsdag den 18. april 2019 kl. 18:00

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Skærtorsdag, Gudstjeneste: Kirkekoret medvirker

fredag den 19. april 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
Langfredag, Højmesse: Musik og oplæsning

søndag den 21. april 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
Påskedag, Højmesse:

mandag den 22. april 2019 kl. 10:30

Badskær Kirke ved Mette Volsgaard
Anden påskedag, Højmesse:

søndag den 28. april 2019 kl. 09:00

Skæve Kirke ved Johnny Søndberg-Madsen
1. s. e. påske, Gudstjeneste:

søndag den 5. maj 2019 kl. 10:30

Hørby Kirke ved Mette Volsgaard
2. s. e. påske, Højmesse:

søndag den 12. maj 2019 kl. 10:30

Skæve Kirke ved Mette Volsgaard
3. s. e. påske, Højmesse:

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 14:30

Dybvad Ældrecenter ved Mette Volsgaard
, Gudstjeneste på Ældrecenteret:
 

Søndagens tekster

Johannes Døberen i fængsel. Maleri af Victor Meirelles.

3. søndag i advent

16-12-2018

Tekstrække: Første række

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke, sig til de urolige hjerter: Vær stærke, frygt ikke! Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op; da springer den halte som hjorten, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På sjakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Dér skal der være en banet vej, Den Hellige Vej skal den hedde, de urene skal ikke færdes på den; men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Dér skal der ikke være løver, rovdyr kommer ikke på den, de findes ikke. Dér skal de løskøbte vandre, Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter.

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv; for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: ›Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.‹ «