Menighedsrådsmøder

Skæve-Hørby Pastorat har fælles Menighedsråd med ialt 8 medlemmer - 4 repræsentener fra hvert af sognene. Desuden sidder Sognepræsten i rådet, og med til møderne er også Regnskabsføreren, samt en repræsentat for de ansatte.

Der er 10 menighedsrådsmøder i løbet af året (i juli og december måned holdes der ferie). Alle er velkomne til at møde op og overvære rådsmøderne, der afholdes kl. 19.00 - 21.00

Kontakt oplysninger på medlemmerne af Menighedsrådet kan findes under: Kontakt - Menighedsråd

 

Menighedsrådsmøder i 2017:

onsdag 15/2 i Skæve Præstebolig

onsdag 29/3 i Hørby Sognehus

onsdag 19/4 i Skæve Præstebolig

tirsdag 23/5 i Hørby Sognehus

tirsdag 13/6 i Skæve Præstebolig

onsdag 23/8 i Hørby Sognehus 

tirsdag 19/9 i Skæve Præstebolig 

onsdag 25/10 i Hørby Sognehus

tirsdag 14/11 i Skæve Præstebolig