Menighedsrådsmøder

Skæve-Hørby Pastorat har fælles Menighedsråd med ialt 8 medlemmer - 4 repræsentener fra hvert af sognene. Desuden sidder Sognepræsten i rådet, og med til møderne er også Regnskabsføreren, samt en repræsentat for de ansatte.

Der er 10 menighedsrådsmøder i løbet af året (i juli og december måned holdes der ferie). Alle er velkomne til at møde op og overvære rådsmøderne, der afholdes kl. 19.00 - 21.00

Kontakt oplysninger på medlemmerne af Menighedsrådet kan findes under: Kontakt - Menighedsråd

 

Menighedsrådsmøder i 2019:

onsdag 16/1 i Hørby Sognehus

onsdag 6/2 i Skæve Præstebolig

tirsdag 12/3 i Hørby Sognehus 

onsdag 24/4 i Skæve Præstebolig og syn kl. 13.30

onsdag 8/5 i Hørby Sognehus

onsdag 12/6 i Skæve Præstebolig

tirsdag 13/8 i Hørby Sognehus

tirsdag 10/9 i Skæve Præstebolig

onsdag 9/10 i Hørby Sognehus

tirsdag 19/11 i Skæve Præstebolig