Konfirmander

Konfirmationsforberedelse:

I efteråret 2017 ligger undervisningen torsdag morgen fra kl. 8.10 – 9.30

I foråret 2018 samles den på en række længere forløb.

Sognepræst Mette Volsgaard holder orlov fra august–oktober, imens varetages embedet af Marianne Bach.

I de måneder foregår undervisningen i Sognehuset i Hørby (Hjørringvej 105). Fra november flyttes den til konfirmandstuen i Præstegården.

- Opstart i uge 33 den 17/8 2017

Konfirmationerne:

Skæve Kirke: Bededag, fredag den 27. april 2018 kl. 10.30

Hørby Kirke: Lørdag den 28. april 2018 kl. 10.30